Bledule Jarní – Leucojum  vernum 

V přírodní rezervaci Ostrolovský Újezd se této krásné rostlině začalo opět v posledních letech dařit. Každým rokem se zde rozrůstají nová a nová místa s tímto poslem jara. Ne vždy tomu ale tak bylo, jak dokládá článek p. Jiřího Skořepi, zde,  který zachytil pustošení této rezervace. Naštěstí je příroda prozatím tak silná, že si dokázala s tímto žalostným zásahem poradit.